ตัวอย่างแผนการสอน

Posted: 8th January 2011 by Qoครูกลอยใจ^^+oQ in Uncategorized

เนื้อหาการคูณในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การคูณ การหาร

การคูณ การหารทศนิยม

การคูณ การหารเศษส่วน

การบวก การลบ

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง การบวกและการลบ

เศษส่วนและทศนิยม

เศษส่วน

เรขาคณิต

ร้อยละ

บทประยุค

หรม. ครน.

ความน่าจะเป็น

การวัดความยาว การชั่ง การตวง

หลักสูตร1

หลักสูตร2

หลักสูตร3

ข้อสังเกตแผนการสอน

แผนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

แผนการสอน STAD วิชาคณิตศาสตร์

แผนการสอนแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

แผนการสอนปกติคณิตศาสตร์